Agenda

Indien u zich heeft aangemeld via de website (pagina Aanmelden) ontvangt u gefaseerd alle benodigde praktische informatie per mail. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Periode vanaf Kick Off docenten/mentoren tot Beroepenfeest
Werving beroepsbeoefenaren door projectleider
Mentoren en leerlingen werken ter voorbereiding in het On Stage leerling Paspoort

Informeren ouders (uitnodiging versturen en/of spreektijd ouderavond) 
Eerste helft schooljaar

Kick off voor docenten/mentoren
oktober 2022

Leerlingvisitekaartjes gereed
3 weken voor Beroepenfeest

Leerlingtraining Junior Networking op scholen
week 7 en 8 

Informatiebijeenkomst beroepsbeoefenaren 
medio februari 2023 16.00 uur tot 17.30 uur | Fioretti College Veghel, Muntelaar 4

Beroepenfeest On Stage
2 maart 2023 | Noordkade in Veghel

Werkbezoeken Doe Dag
16 maart 2023

Leren van en na On Stage
Mentoren en leerlingen werken aan reflectie met het On Stage leerling Paspoort en geven vervolg aan onderhouden van het nieuwe netwerk

Enquête en follow up
Mei 2023

Evaluatie en rapportage
Mei en juni 2023

VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: